Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İSLAMDA KİBİR

92- İSLAMDA KİBİR

KİBİR: Büyüklenmek, büyüklük taslamak, ululuk iddia etmek, kendini başkalarından üstün görmek, başkalarını aşağılamaktır. Hemen belirtelim ki kibir Kafirin sıfatıdır, kafirin işidir, Kafirin icraatıdır, şeytanın işidir, şeytanın sıfatıdır. Özetle kibir şeytan ve Kafirin amelidir. Kibir ve İslam bir arada asla bağdaşmaz. Kibrin olduğu yerde İslam; İslam’ın olduğu yerde kibir yoktur. Bu konuda Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur. İşte birkaçı

AYET:(Mümin,35)”Allah(cc) kibirli zorba olan herkesin kalbine böyle mühür basar.” Bu ayeti kerimede açıklandığı gibi kibirli olan herkesin kalbi mühürlenmiştir.

AYET:(Araf.146)”Yeryüzünde haksız yere kibir edenler, ayetlerimizden uzaklaşmıştır. Onlar bütün mucizeleri görseler bile iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yoluna hemen saparlar.”

AYET:(Mümin.60)” İbadetimi kibirlerine yediremeyenler yok mu? Zelil oldukları halde cehenneme gireceklerdir”.

AYET:(Mümin.76)”Ebedi kalmak üzere size ayrılan cehennem kapılarına girin. Kibirlenenlerin yurtları ne kötüdür.”

BU ayetlerden açıkça anlaşılacağı gibi kibir kafirin fiilidir. Ve kibir cehenneme götürür. Peygamberimiz(sav) buyurdu ki.

HADİS: Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse asla cennete giremez.(Müslim, iman.147-149,Tirmizi.Birr .10) Ey hem kibirli olup hem de Müslümanım diyenler. Bu ve benzeri ayetleri defalarca tekrar tekrar okuyun. Bu konudaki hadisi şerifleri inceleyin. Gittiğiniz yol yol değil Allaha karşı kibirlenmiyorsan elbette sana kafir denmez. Ancak sen belki Allaha karşı kibirlenmiyorsun ama onun yarattığı eseri olan insanlara karşı kibirleniyorsun. Yapılan bir resmi beğenmeyen kişi aynı zamanda resmi yapan ressamı beğenmemiş olmuyor mu? Gel yol yakınken bu huyundan vazgeç kafirlik yolundan vazgeç kafirlerin yolu seni küfre götürür. Senin gittiğin yol sadece kafirlerin yolu değil aynı zamanda şeytanın yolundasın, kibir ve kıskançlık şeytanın en belirgin özelliğidir. Ve onu meleklerin başı iken ebedi cehenneme sürükleyen kibiri olmuştur. Şeytan bir kez Allah’ın yarattığı kulu Ademi beğenmedi diye ebedi cehennemlik olurken sen her gün Ademin torunlarını beğenmemezlik yapıyorsun. Kendine dikkat et. Uçurumun kenarında geziyorsun. Aklını başına al

AYET:(Bakara.34)”Ademe secde etmekten yalnızca iblis kaçındı ve kafirlerden oldu.” Evet gördüğün gibi iblisi kabul etmediği için iblis kafir oldu yani ebedi cehennemlik oldu. Şu ayeti kerimeler kibirlinin akıbetini ne güzel anlatır.

AYET: (Kehf / 32-43) “Onlara şu iki kişinin halini misal getir. Onlardan birine iki üzüm bağı lütfettik, bağların etrafını hurma ağaçlarıyla donattık ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik. Her iki bağ da meyvesini verdi, hiçbir şeyi eksik bırakmadı. O iki bağın arasında da bir ırmak akıttık. O şahsın başka serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona “benim, dedi, malım ve servetim senden çok olduğu gibi, maişet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerdeyim.” Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder bir vaziyette bağına girdi ve “zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber şayet Rabbimin huzuruna götürülecek olursam o zaman elbet bundan daha iyi bir akıbet bulurum. Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa “Ne o dedi, yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan, sonra seni böyle tam mükemmel bir insan olarak yaratan Rabbini mi inkar ediyorsun.? Fakat Allah benim Rabbimdir ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre, bağına girdiğinde “Maşallah, Allah ne güzel demiş ve yapmış, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur, demeli değil miydin? Olur ki Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin bahçene gökten bir afet indirir de bağın kupkuru toprak kesilir, yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin. Çok geçmeden serveti kül oldu. Sahibi bu hali görünce bağın çökmüş çardakları karşısında yaptığı masraflarına, harcadığı emeklerine acıyıp avuçlarını oğuştura kaldı. “ah diyordu, ne olaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olsaydım.” Hasılı o, Allah’tan başka kendisine sahip çıkacak bir topluluk da bulamadı, kendi kendini de kurtaramadı.

HADİS: Peygamberimiz(sav) buyurdu ki.” Allah için tevazu eden kimsenin şan ve şerefini Allah(cc) yükseltir. Kibir edenleri ise muhtaç duruma düşürür. İşlerinde adalet üzere olanları zengin eder. Malını gayri meşru yolda harcayanları ise fakir eder. Ve kendisini ananları sever.”(Buhari-Müslim) Sayın okurlarım bu hadisi şerifte bizlere çok önemli mesajlar var. Tevazü eden, kibirlenmeyen, büyüklenmeyen, başkalarını küçük görmeyen, kimseleri Cenabı Allah’ın şeref ve itibar vereceğini; Kibirlenenleri ise muhtaç duruma düşüreceğini; Adaletten ayrılmayan, hile yapmayan başkalarının hakkını yemeyen kimseleri de zengin edeceğini; Parasını, malını, içkide, kumarda ve Allah’ın yasakladığı şeylerde harcayanların kazancından bereketi kaldırıp fakir düşüreceğini; Ve kendisini ananları da sevdiğini bize bildiriyor.

HADİS: Peygamberimiz(sav) kibirli cennete giremez deyince, sahabenin biri ” Ey Allah’ın Resulu ben kamçımın şaklaması ve ayakkabımın sağlamlığı ile güzel görünmekten hoşlanırım. Bu kibir mi? diye sorunca hayır bu kibir değildir. Allah(cc) güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir başkalarını küçük görmek ve başı gözü ile insanlarla alay etmektir.(Müslim, iman.47)

HADİS: ”Kendini büyük gören yahut kibirli kibirli yürüyen kimse Allah’ın huzuruna Allah(cc) kendine gazablanmış olarak çıkar.”

HADİS: ”Elbisesini kibirle yerde sürüyen kimseye Allah(CC) merhamet nazarıyla bakmaz.(Müslim. libas.42)

HADİS: ”Kibirli olanlar kıyamet gününde insan şeklinde küçük karıncalar gibi haşredilir. Ve gelen geçen onları ezer geçer.(Tirmizi, kıyame.47)

HADİS:” Cennet ve cehennem kendi arlarında şöyle konuşur. Cennet bana yoksullar, zayıflar ve mütevazi olanlar girecek der. Cehennem ise bana zalimler ve kibirliler girecek der.”(müslim.cennet.34-35)

HADİS:” 3 sınıf kimse vardır. Allah(cc) onlarla kıyamet günü kul yerine koymayacak, onlara rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bunlar

1-Zina eden ihtiyar

2-Yalancı hükümdar

3- Büyüklük taslayan fakirdir.”(müslim)

HADİS: ”Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Katı kalpli, varlıklı, kibirli kimse.”(Buhari-Müslim)

HADİSİ KUTSİ: ”Allah(cc) buyurdu ki: Ululuk izarım, büyüklük ridamdır. Kim bunlardan birinde bana ortaklık yapmaya kalkışırsa ona azap ederim.”(Müslim) Sayın okurlarım büyüklük Allaha mahsustur. O nedenle büyüklenen kişi Allah’ın bu sıfatına ortak oluyor demektir ki Allah(cc) asla böyle bir şeye müsaade etmez.

GENELDE ŞUNLARDAN DOLAYI KİBİR OLUR.

Herhangi bir hususta kendini başkasından üstün gören kibirlidir. Kibrin sebepleri şunlardır: İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, servet, mevki, yakınların çokluğu. İLİM: İlim silah gibidir. Düşman elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu artırır. İlmi ile kibirlenmek, büyük felakettir. Hadis-i şerifte, (Âlimin afeti, kendini büyük görmesidir)buyuruldu. (İ. Gazali)

İBADET: İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için "Çok ibadet edenin, kibirden kurtulması zor olur" buyurulmuştur.

SOY: Soyu ile övünmek ahmaklıktır. Kabil, Hazret-i Âdem’in oğlu idi. Babasının Peygamber olması, bunu küfürden kurtarmadı. Hadis-i şerifte,

HADİS:(Atalarınız ile övünmeyi terk edin) buyuruldu. (Ebu Davud) Bir gün iki kişi birbirine üstünlük taslayarak biri, "Ben falancanın oğlu filanım. Ya sen kimsin?" dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz aleyhisselam buyurdu ki: HADİS: Musa aleyhisselamın yanında iki kişi birbirine karşı övünmeye başladı. Biri ecdadını 9 göbek geriye doğru saydı. Allahü teâlâ, Musa Aleyhisselam’a, "Ona söyle, iftihar ettiği 9 kişi Cehennemdedir. Kendi de onuncusudur" diye vahyetmiştir.) [İ. Ahmed]

GÜZELLİK: Bu daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik, insanda kalıcı değildir, er-geç gider. Geçici olan şeyle kibirlenmek, ahmaklıktır. Kibir edenin güzelliği, gübrelikte biten gül gibidir.

KUVVET: Kuvveti ile zayıflara üstünlük sağlar. Gücü, kuvveti ile kibir etmek de, cahilliktir. Çünkü hayvanların kuvvetleri, insanlardan çok fazladır. Mesela bir insan fil kadar kuvvetli olamaz. Kaplan gibi koşamaz. Kuş gibi uçamaz. Hayvanlar, bir bakımdan insandan üstündür. Hayvanlarda da bulunan üstünlüklerle kibirlenmek elbette uygun olmaz.

SERVET: Çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun’un çok malı vardı. Malı ile beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servet ile, mal ile kibirlenmek, çok çirkindir.

MEVKİ: Gelip geçici olan makam, mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, Firavunlar mevki sahibiydi. Hepsi gitti. Ancak iyilerin iyiliği, kötülerin kötülüğü söylenmektedir. Kötü birinin mevki, makamı ile övünmesi neye yarar? Şam Ordusu kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretleri büyük bir kalabalıkla Hazret-i Ömer’i karşıladı. Hazret-i Ömer kölesi ile nöbetleşe deveye bindiğinden, Halife devesinden indi. Yerine kölesi bindi. Devenin yularından tuttu. Ayakkabılarını çıkarıp deredeki sudan geçti. Bunu gören kumandan dedi ki: - Efendim, bütün Şamlılar, bilhassa Rumlar, Müslümanların halifesini görmek için toplandılar. Size bakıyorlar. Bu yaptığınızı nasıl izah edebiliriz? Hazret-i Ömer buyurdu ki: - Ya Eba Ubeyde! Senin bu sözünü işitenler, insanın şerefini, vasıtaya binerek gitmekte ve süslü elbise giymekte sanacaklar. Biz daha önce zelil ve hakir bir kavimdik. Allahü teâlâ, bizleri Müslümanlıkla şereflendirdi. Bundan başka şeref ararsak, Allahü teâlâ bizi zelil eder, her şeyden aşağı eder.

YAKINLARIN ÇOKLUĞU:Akraba ve tanıdıklarının çokluğu ile üstünlük taslamak da yanlıştır. Bir kimsenin kendi iyi değilse, bütün dünya onun akrabası olsa ne çıkar?

KİBİRLİ HAKKI KABUL ETMEZ. Asıl düşman içerdedir, bu da nefsimizdir. En büyük düşman, insanın nefsidir. Nefsinin arzularına tâbi olanın, Allahü teâlâya kul olması zordur. Nefs daima kötü şeyleri ister. Haram işlemek nefse esir olmayı gösterir. Nefs, bütün iyiliklerden süzülmüş, sadece bütün kötülüklerin bulunduğu en ahmak yaratıktır. Nefs bir kötülük deposudur. Kendini iyi zanneder, halbuki süper cahildir. Her istediği aleyhinedir. Gıdası haramlardır. Asıl arzusu ilah olmaktır. Kibir, şirkin kardeşidir. Kibir taşıyan kafada, akıl bulunmaz. Nefsi aradan çekmeli, kendimizi beğenmemeliyiz. Bir kimseye emri maruf yapınca, Allah’tan kork şunu yap, şunu yapma denince, eğer kabul etmezse o kişi nefsine mağlup olmuş demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

HADİS: (Allah’tan kork diyene, sen önce kendine bak diyeni Allahü teâlâ sevmez.) [Beyheki] Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin kabul etmek gerekir. Doğru olan bir şeyi kabul etmemeye inat denir. İnat, karşımızdakini aşağı görmek, ondan nefret etmek, ona düşmanlık beslemek, haset etmek gibi sebeplerden ileri gelir. Hakkı, düşmanımız da söylese kabul etmeliyiz.

HADİS:(Allahü teâlânın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir.)[Buhari]

HADİS:(Küçük, büyük, iyi kötü veya hoşlanmadığın biri, hakkı söylerse kabul et.) [Deylemi]

HADİS:(Bilmediği bir hususta inat edene, inadından vazgeçene kadar Allahü teâlâ gazap eder.) [İ.Ebiddünya]

HADİS:(Din kardeşine itiraz etme.) [Tirmizi]

HADİS:(Kibirli, hakkı küçük görür, inkâr eder, insanlara hakaret gözü ile bakar.) [İ.Gazali]

HADİS:(Müslümanı hakir görmek, kişiye kötülük olarak yeter.) [Müslim]

HADİS:(Kendini beğenen helak olur.) [Buhari] Fudayl bin Iyad hazretleri "Tevazu, ister cahilden, ister çocuktan duyulsa da hakkı tereddütsüz kabul etmektir. Kabul edemeyen kibirlidir" buyuruyor.

KİBİRLE İMAN AYNI KALPTE BULUNMAZ. BİRİ GİRERSE ÖTEKİ ÇIKAR.