Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İSLAMDA KİBİR

  İSLAMDA KİBİR(GURUR)
Kibir büyüklenmek,büyüklük taslamak,ululuk iddia etmek, kendini başkalrından üstün görmek, başkalarını aşağılamaktır. Hemen belirtelimki kibir kafirin sıfatıdır, kafirin işidir,kafirin icraatıdır,şeytanın işidir,şeytanın sıfatıdır. Özetle kibir şeytan ve kafirin amelidir. Kibir ve islam bir arada asla bağdaşmaz. Kibirin olduğu yerde islam islamın olduğu ye…rde kibir yoktur. bu konuda Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur.İşte birkaçı (Mümin,35)”Allah(cc) kibirli zorba olan herkesin kalbine böyle mühür basar.” Bu ayeti kerimede açıklandığı gibi kibirli olan herkesin kalbi mühürlenmiştir. yani o kalp imana kapanmıştır. (Araf.146)”Yeryüzünde haksız yere kibir edenler.ayetlerimizden uzaklaşmıştır. Onlar bütün mucizeleri görseler bile iman etmezler.Doğru yolu görseler onu yol edinmezler.Fakat azgınlık yoluna hemen saparlar.” (Mümin.60)” İbadetimi kibirlerine yediremiyenler yok mu? Zelil oldukları halde cehenneme gireceklerdir”.(Mümin.76)”Ebedi kalmak üzere size ayrılan cehennem kapılarına girin. Kibirlenenlerin yurtları ne kötüdür.” BU ayetlerden açıkça anlaşılacağı gibi kibir kafirin fiilidir. Ve kibir cehenneme götürür. Peygamberimiz(sav) buyurduki.HADİS:Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse asla cennete giremez.(müslim.iman.147-149 , tirmizi.Birr .10) Ey hem kibirli olup hemde müslümanım diyenler. Bu ve benzeri ayetleri defalarca tekrar tekrar oku. Bu konudaki hadisi şerifleri incele. Gittiğin yol yol değil Allaha karşı kibirlenmiyorsan elbette sana kafir denmez. Ancak sen belki Allaha karşı kibirlenmiyorsun ama onun yarattığı eseri olan insanlara karşı kibirleniyorsun. Yapılan bir resmi beğenmeyen kişi aynı zamanda resmi yapan ressamı beğenmemiş olmuyormu?. Gel yol yakınken bu huyundan vazgeç kafirlik yolundan vazgeç kafirlerin yolu seni küfre götürür. Senin gittiğin yol sadece kafirlerin yolu değil aynı zamanda şeytanın yolundasın, kibir ve kıskançlık şeytanın en belirgin özelliğidir. Ve onu meleklerin başı iken ebedi cehenneme sürükleyen kibiri olmuştur. Şeytan bir kez Allahın yarattığı kulu Ademi beğenmedi diye ebedi cehennemlik olurken sen hergün Ademin torunlarını beğenmemezlik yapıyorsun. Kendine dikkat et. Uçurumun kenarında geziyorsun. Aklını başına al (Bakara.34)”Ademe secde etmekten yanlızca iblis kaçındı ve kafirlerden oldu.” Evet gördüğün gibi iblisi kabul etmediği için iblis kafir oldu yani ebedi cehennemlik oldu.
İSLAMDA KİBİR(GURUR) 2
HADİS:Peygamberimiz(sav) buyurduki.” Allah için tevazu eden kimsenin şan ve şerefini Allah(cc) yükseltir. Kibir edenleri ise muhtaç duruma düşürür. İşlerinde adalet üzere olanları zengin eder. Malını gayri meşru yolda harcayanları ise fakir eder. Ve kendisini ananları sever.”(Buhari-Müslim) Sayın okurlarım bu hadisi şerifte bizlere çok önemli mesajlar …var. Tevazü eden, kibirlenmeyen,büyüklenmeyen, başkalarını küçük görmeyen, kimseleri Cenabı Allahın şeref ve itibar vereceğini; Kibirlenenleri ise muhtaç duruma düşüreceğini; Adaletten ayrılmayan,hile yapmayan başkalarının hakkını yemiyen kimseleride zengin edeceğini; Parasını, malını, içkide, kumarda ve Allahın yasakladığı şeylerde harcayanların kazancından bereketi kaldırıp fakir düşüreceğini; Ve kendisini ananlarıda sevdiğini bize bilidiriyor.
HADİS: Peygamberimiz(sav) kibirli cennete giremez deyince, sahabinin biri ” Ey Allahın resulu ben kamçımın şaklaması ve ayakkabımın sağlamlığı ile güzel görünmekten hoşlanırım. Bu kibirmi? diye sorunca hayır bu kibir değildir. Allah(cc) güzeldir ve güsel olanı sever. Kibir başkalarını küçük görmek ve başı gözü ile insanlarla alay etmektir.(Müslim.iman.47)
HADİS:”Kendini büyük gören yahut kibirli kibirli yürüyen kimse Allahın huzuruna Allah(cc) kendine gazablamış olarak çıkar.”
HADİS:”Elbisesini kibirle yerde sürüyen kimseye Allah(CC) merhamet nazarıyla bakmaz.(Müslim. libas.42)
HADİS:”Kibirli olanlar kıyamet gününde insan şeklinde küçük karıncalar gibi haşredilir. Ve gelen geçen onları ezer geçer.(Tirmizi.kıyame.47)
HADİS:” Cennet ve cehennem kendi arlarında şöyle konuşur. Cennet bana yksullar,zayıflar ve mütevzi olanlar girecek der. Cehennem ise bana zalimler ve kibirliler girecek der.”(müslim.cennet.34-35)
HADİS:” 3 sınıf kimse vardır.Allah(cc) onlarla kıyamet günü kul yerine koymayacak,onalara rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bunlar 1-Zina eden ihtiyar 2-Yalancı hükümdar 3- Büyüklük taslayan fakirdir.”(müslim)
HADİS:”Size cehennem ehlini haber vereyimmi? Katı kalpli ,varlıklı, kibirli kimse.”(bahari-müslim)
HADİSİ KUTSİ:”Allah(cc) buyurduki: Ululuk izarım,büyüklük ridamdır. Kim bunlardan birinde bana ortaklık yapmaya kalkışırsa ona azap ederim.”(müslim)
Sayın okurlarım büyüklük Allaha mahsustur. O nedenle büyüklenen kişi Allahın bu sıfatına ortak oluyor demektirki Allah(cc) ASLA BÖYLE BİR ŞEYE MÜSADE ETMEZ